1. Топ
  2. оролдлого
  3. Бүтээгдэхүүний хөгжлийн түүх

Бүтээгдэхүүний хөгжлийн түүх

Ито хятадын анагаах ухааны алдартай бүтээгдэхүүнүүд бий болсон тухай
Хөгжлийн асуудал хариуцсан хүн таны бодлоор танилцуулна.