Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

  1. Топ
  2. Бүтээгдэхүүний мэдээлэл
  3. Мака + витамин В

Хилийн чанад дахь монополь бүтээгдэхүүн

Мака + витамин В

Өдөр бүр эрч хүчээр дүүрэн байна!

Мака болон витамин агуулсан найдвартай тэжээлийн нэмэлт!Өдөр тутмын эрүүл мэнд, эрч хүчийг дэмжих зорилгоор.Байгаагаар нь идэж болох мөхлөгт саваа.

Энэ бүтээгдэхүүний талаар

Дотоод хүчин чадал
2gx30 уут
JAN код
4987645002070