Жингээ хэлбэржүүлээрэй.Ito Hanpo Pharmaceutical Co., Ltd. Ажил эрхлэлтийн талаархи мэдээлэл

НЭВТРЭХӨргөдөл гаргахад тавигдах шаардлага

MENU

Эрүүл мэнд ч гэсэн 100 жилийн эрин үе.

Өвчлөхөөсөө өмнө эрүүл мэндээ дэмжих нь урьд өмнөхөөсөө илүү байдаг
"Амьдралын 100 жил" гэдэг нь чухал ач холбогдолтой.
Бидний хийж чадах зүйл бий.

Ажилд авах мессеж